parallax background
 

Specialismen

Specialismen

Nalatenschappen

Na een overlijden komt er vaak veel op de nabestaanden van de overledene af. Naast alle emoties die een overlijden met zich meebrengt moeten er na een overlijden vaak ook andere zaken geregeld worden. Dan is het niet altijd even gemakkelijk om orde op zaken te stellen en duidelijkheid te krijgen in wat er moet gebeuren. Wij kunnen u hierbij helpen en bieden u graag praktische ondersteuning. Zo kunt u bij ons terecht met uw vragen over erfrecht, (erf)belasting, testamenten, de samenstelling van een nalatenschap en daarmee verband houdende andere (financiële) zaken. Van oudsher heeft ons notariskantoor een rijke ervaring met de afwikkeling van (complexere) nalatenschappen. Of het nu is voor de beantwoording van uw vragen of voor de afwikkeling van een nalatenschap, wij zijn er voor u en staan u graag met raad en daad ter zijde.

Nieuwbouw

Wellicht is uw eerste kennismaking met ons kantoor wel de aankoop van uw nieuwbouwwoning. Wij verzorgen in diverse bouwprojecten de overdracht van de woningen aan de projectkopers. Voordat zo'n bouwproject wordt opgestart denken wij mee met de projectontwikkelaar om de juridische situatie zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de voorgenomen bouw. Of het nou om een erfdienstbaarheid, een grond gebonden woning, erfpacht, een opstalrecht, een appartement of een splitsing in appartementsrechten gaat, onze kennis en kunde is gebaseerd op vele jaren ervaring. Projectkopers begeleiden wij graag bij de overdracht van de nieuwe woning en de financiering daarvan. Ook bij de afwikkeling van de zogenaamde 5% regel hebben wij vaak een belangrijke rol.

Mantelzorg

Uw (groot)ouders hebben (binnen afzienbare tijd) intensieve zorg en/of ondersteuning nodig. Een verzorgingstehuis vindt u echter geen (goede) optie, en de wens ontstaat om hen zelf ondersteuning en hulp te bieden door het plaatsen van een mantelzorgwoning. Wellicht komt deze mantelzorgwoning op uw erf te staan of neemt u het woonhuis van uw (groot)ouders in eigendom over. Als kantoor adviseren en begeleiden wij u graag bij dit proces om ervoor te zorgen dat de (woon)situatie voor u en uw (groot)ouders goed geregeld is en u zonder zorgen de gewenste hulp en ondersteuning kunt bieden. Niet alleen de start van de mantelzorg maar ook het einde hiervan brengt namelijk een veelvoud aan juridische, fiscale en financiële gevolgen met zich mee, welke helaas vaak onduidelijk zijn. Ons kantoor staat graag voor u klaar om ons in uw specifieke privésituatie te verdiepen en samen met u te kijken naar de mogelijkheden die voor u, uw (groot)ouders, maar ook voor eventuele andere gezinsleden tot het meest gewenste resultaat leiden.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer staat u voor duurzaam succes van uw onderneming en een goed ondernemingsbeleid. Als kantoor zorgen wij ervoor dat de daarmee samenhangende juridische en fiscale onderdelen van uw onderneming hierop aansluiten, waarbij wij u zo veel als mogelijk uit handen nemen. Vaak geschiedt dit in samenwerking met uw accountant zodat al uw adviseurs op één lijn zitten. U kunt dus niet alleen voor de oprichting van een B.V., een verkoop of levering van aandelen, fusie of splitsing van een vennootschap bij ons terecht. Onze dienstverlening gaat verder. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden die voor u en uw onderneming tot het beste resultaat leiden. Of u nu voornemens bent om een onderneming op te richten, uw onderneming(en) te herstructureren, plannen heeft om (inter)nationaal uit te breiden of (aandelen van) een onderneming over wilt nemen, graag kijken we (reeds in het voortraject) met u mee en adviseren wij u bij eventuele vraagstukken of obstakels. Ons kantoor staat graag voor u klaar met raad en daad, ook indien u uitsluitend advies wenst.

Agrarisch recht

Als agrariër wordt u er dagelijks mee geconfronteerd dat de agrarisch wet- en regelgeving voortdurend verandert en steeds complexer wordt. Dit heeft niet alleen consequenties voor uw bedrijfsvoering, maar ook voor uw opvolger, naaste familie en voor u privé. Als kantoor staan wij van oudsher in de omgeving bekend om onze ruime ervaring, kennis en vakkundige advisering, ondersteuning en afwerking van agrarische transacties. Of dit nu bedrijfsoverdrachten, huwelijksvoorwaarden, testamenten, nalatenschappen, belastingzaken, pacht of kavelruil is, ons kantoor kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden die aansluiten bij uw agrarische werkzaamheden en wensen.