parallax background
 


 

Pacht

 

Verpachting bij inschrijving

Namens de Diaconie van De Hervormde gemeente te Eck en Wiel wordt bij openbare inschrijving aangeboden voor een periode van 6 jaren (01-04-2023 t/m 31-03-2029) in pacht (op basis van artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek / geliberaliseerde pacht), het navolgende:

 • een perceel grasland gelegen aan de Tielseweg te Eck en Wiel, kadastraal bekend gemeente Eck en Wiel sectie E nummer 275, groot één hectare, achtentachtig are en dertig centiare (01.88.30 ha);
 • een perceel grasland gelegen aan het Zwarte Paard te Ingen, kadastraal bekend gemeente Ingen sectie F nummer 245, groot één hectare, tweeëndertig are en dertig centiare (01.32.30 ha);
 • een perceel grasland gelegen aan de het Zwarte Paard te Ingen, kadastraal bekend gemeente Ingen sectie F nummer 503, groot zevenennegentig are en vijftig centiare (97.50 a), en een perceel grasland gelegen aan de het Zwarte Paard te Ingen, kadastraal bekend gemeente Ingen sectie F nummer 504, groot
  negenenzeventig are en veertig centiare (79.40 a);

  Inschrijven
  Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Hoogenboom Netwerk Notarissen te Eck en Wiel. Ook kunnen de inschrijfformulieren gedownload worden via onze website.

  Download hier het inschrijfformulier
  Download hier de pachtvoorwaarden Eck en Wiel E 275

  Download hier de pachtvoorwaarden Ingen F 245
  Download hier de pachtvoorwaarden Ingen F 503 en 504


  De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 te zijn ingeleverd bij Hoogenboom Netwerk Notarissen in een gesloten envelop.